Carrer Creus s/n, 07550 Son Servera
Generació 2011 General 2021-22 I amb aquestes fotos acabam les conferències d’aquest curs. Enhorabona a tot i totes pel vostre esforç!

I amb aquestes fotos acabam les conferències d’aquest curs. Enhorabona a tot i totes pel vostre esforç!