Carrer Creus s/n, 07550 Son Servera
Generació 2011 General 2021-22 Avui han començat l’escola els nins i les nines de 4t

Avui han començat l’escola els nins i les nines de 4t

La nostra zona de pati d’aquestes primeres setmanes serà davant el menjador i davall la porxada.